1. Bëj like fotos & follow @novahome.al
  2. Bëj tag 3 miq në koment në këtë foto.
  3. 3 miqtë bëjnë follow @novahome.al.
  4. Vetëm personi që i ndjek hapat 1, 2 dhe 3 mund të bëhet pjesë në Giveaway dhe shpallet fitues. Nëse personi i përzgjedhur nuk i ka plotësuar të tre hapat do të zgjidhet një person tjetër.
  5. Vlefshmëria e giveaway nga data 02 deri më 14 Shkurt 2019.
  6. Fituesi përzgjidhet me random picker live story 14.02.2019 ora 14:00.
  7. Fituesi ka të drejtë të tërheqë dhuratën brenda 10 ditëve pranë NOVA.

Main Menu